Značný důraz klademe na vytříbené vzdělání pracovníků v oblastech, ve kterých potřebují podporu ke zkvalitnění své práce. Tomu odpovídající je statut akreditované vzdělávací instituce s pověřením k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů, který byl společnosti Centrin CZ s.r.o. v prosinci roku 2013 udělen.

Vzdělávací programy jsou pravidelně realizovány ve školicích prostorách společnosti Centrin CZ s.r.o. v Unhošti a Zruči nad Sázavou, stejně tak však můžeme uspořádat školení pro Vaše zaměstnance i ve Vašem zařízení.

Nabídka vzdělávacích programů

Úvod do komunikace s klientem sociální služby
MPSV udělena akreditace č. A2021/1019-SP/PC
Počet hodin: 8, počet účastníků: 20, cena: 700Kč / os
Program

Syndrom vyhoření u pracovníků pracujících v pobytových sociálních službách
MPSV udělena akreditace č. A2020/0581-SP/PC
Počet hodin: 8, počet účastníků: 20, cena: 700Kč / os
Program