RODINNÁ FIRMA

Krásný dobrý den. Dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Mgr. Helena Franclová, jsem pro společnost produktivní podnikatelkou, pro své tělo i duši aktivní sportovkyní a pro rodinu milující matkou třech dětí, dcerou i manželkou.

V roce 2006, když mi bylo 23 let a studovala jsem druhou vysokou školu, mi zemřela babička, u které jsem trávila všechny prázdniny a kterou jsem měla moc ráda. Zemřela v domově důchodců po přeložení z LDN. Péče v obou zařízeních byla katastrofální, třebaže jejich vybavení bylo nové a na vysoké úrovni. O poskytování sociálních služeb jsem měla docela jiné představy. Rozhodla jsem se tedy otevřít vlastní pobytové zařízení.

Dnes se svými rodiči a manželem provozujeme pod již známým jménem společnosti CENTRIN celkem tři zařízení sociální péče. Ve Zruči nad Sázavou, Praze 6 u obory Hvězda a v Unhošti u Kladna poskytujeme pobytové sociální služby téměř 300 seniorům

Svou maminku, paní Helenu Bednářovou jsem pověřila řízením všech tří domovů na pozici ředitelka, zatímco otec pan Vlastimil Bednář vykonává funkci poradce technického ředitele. Jako technický ředitel působí můj manžel pan David Francl.

rodina


Společnost Centrin CZ s.r.o. vznikla v únoru 2007. Jako poskytovatel sociálních služeb je Krajským úřadem Středočeského kraje dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách registrována od července 2007.

Celkově zajišťujeme činnost ve třech typech pobytových sociálních služeb:

Domov pro seniory  (§ 49 zákona 108/2006 Sb.)

Domov se zvláštním režimem (§ 50 zákona 108/2006 Sb.)

Odlehčovací služby (§ 44 zákona 108/2006 Sb.)

 
Od července 2007 je v provozu Domov ve Zruči nad Sázavou, Náměstí Míru 597, který poskytuje tři pobytové sociální služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu s celkovou kapacitou 158 lůžek.

Od ledna 2010 je v provozu Domov v Praze 6 u obory Hvězda, Libocká 271/1, který poskytuje dvě pobytové sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 45 lůžek.

Od září 2011 je v provozu Domov v Unhošti u Kladna, Tyršovo náměstí 211, který poskytuje dvě pobytové sociální služby: domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby s celkovou kapacitou 105 lůžek.

 

Od 1.1.2022 bude zajišťovat činnost ambulantní sociální služby:

Denní stacionář (§ 46 zákona 108/2006 Sb.)  a to v zařízení v Unhošti a ve Zruči nad Sázavou s celkovou kapacitou pro 5 a 5 osob.

 

alt

Základní činnosti

stanovené Vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění.

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Principy poskytování služby

 • nezávislost a autonomie pro uživatele služeb – nikoli závislost
 • začlenění a integrace – nikoliv sociální vyloučení
 • přizpůsobování služby potřebám uživatelů – individuální plánování
 • respektování práv a potřeb uživatelů
 • spolupráce s rodinou uživatele
 • nestrannost a diskrétnost
 • podpora společenských kontaktů uživatele
 • otevřenost zařízení vůči veřejnosti
 • odbornost pracovníků
 • týmová spolupráce
 • zajištění pocitu bezpečí, zázemí a sounáležitosti
 • odstranění pocitu osamění

Pravidla pro ochranu před předsudky

 • Zaměstnanci přistupují k uživatelům s respektem a úctou. Uživateli vždy vykají, oslovují jej dle jejich přání, ctí soukromí uživatele.
 • Veřejnost je seznamována s děním v domově např. prostřednictvím webových stránek, letáků, článků a fotografií v novinách.
 • Výsledky práce v rámci volnočasových aktivit našich uživatelů jsou prezentovány – kulturní akce, dny otevřených dveří.
 • Není užíváno erární (společné) oblečení
 • Uživatelé mají své osobní oblečení označené na místě, které není na první pohled viditelné.
 • Rodiny a veřejnost jsou zapojovány do dění v domově – účast na kulturních akcích pořádaných domovem.
 • Pravidelně jsou v domově pořádány dny otevřených dveří.
 • Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově v maximální míře podporovány – lze využít možnosti ubytování.
 • Při doprovodu na výlety a na společenské akce není personál oblečen v pracovním oděvu.

Firemní vozidla

Firemní vozidla společnosti Centrin napomáhají přepravě uživatelů na výlety a kulturní akce, k lékaři a na další potřebné cesty. V každém našem zařízení se nachází osmimístná dodávka určená i pro převoz osob na vozíčku, se kterou jezdí hlavně na společné výlety. Dále osobní vozy pro přepravu 1-2 uživatel.

DPP 0041

Poslání organizace a cíle služby

UNHOŠŤ

PRAHA 6 - LIBOC

ZRUČ NAD SÁZAVOU

Soubory ke stažení
Download this file (Politika_spolecnosti_2022.pdf)Politika společnosti 2022[ ][ ]99 kB
Download this file (vyrocni zprava 2021.pdf)Výroční zpráva 2021[ ][ ]195 kB