Domov poskytuje svým uživatelům aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti. Každý den si uživatelé mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivit.

Společenské aktivity se odehrávají v Herně aktivizace na 2. patře, dále v kuchyňce a kapli na 2.patře a to každý den. Dále aktivity probíhají v čítárně a společenské místnosti ve 3. patře a za pěkného počasí v átriu u bazénu. Společenské akce se odehrávají ve velkém sále domova.

Celoročně disponujeme přibližně 30 pravidelnými programy, které se tematicky usměrňují vzhledem k ročnímu období a s ohledem na svátky či významné dny. Dopolední a odpolední program je kompletován s ohledem na fyzickou a psychickou disponibilitu uživatelů při zachování dostatečné různorodosti aktivit.

Pravidelné programy a volnočasové aktivity

Program četnost a poznámka*
Mezigenerační setkání "Mezi námi" 1x za měsíc - vždy ve středu
Hippoterapie 1x za 14 dní - vždy v úterý
Kurz keramiky 2x za týden - vždy ve středu a čtvrtek
Kreativní tvorba / arteterapie 5x za týden- pondělí až pátek
Literárně hudební pásmo 1x za měsíc - pořádá se v pondělí
Sborový zpěv při kavárničce 1x za 14 dní - vždy v úterý
Starý desky hrajou dál 1x za měsíc - pohybově
Harmonika s panem Duspivou 1x za měsíc - pohybově
Muzikoterapie / harmonika 2x za týden - pondělí a čtvrtek
Mozkocviky 2x za týden - pondělí a pátek
Nácvik alternativní komunikace 1x za měsíc - pohybově
Trénování paměti pro DZR 2x až 4x za týden - pohyblivě
Čtení, psaní pro uživatele DS 2x až 4x za týden - pohyblivě
Beseda nad knihou 1x za týden - vždy ve středu
Skupinové /psychomotorika/ cvičení na židlích 2x za týden - pohyblivě
Cvičení na patrech 2x za týden - pohyblivě
Psychomotorika 2x za týden - pohyblivě
Jóga 1x za týden - vždy ve středu
Klub pečení a vaření + kavárnička 1x za týden - vždy v úterý
Oslava narozenin a svátků 1x za měsíc - pohyblivě
Návštěva cukrárny 1x za měsíc - vždy první čtvrtek v měsíci
Nákupy - Tesco, Penny Market 1x za 14 dní - vždy v úterý
Turistika, výlety, vycházky 1x za týden - dle počasí
Cestovatelský / zahrádkářský klub 1x za měsíc - vždy ve čtvrtek (dle sezóny)
Beseda s lékařem 1x za měsíc - pohyblivě
Videoklub 1x za týden - vždy v pátek
Společenské hry 2x za týden - pohyblivě
Bingo / Kufr 1x za týden - vždy v pondělí
Šachy 1x za týden - pohyblivě
Bohoslužba 2x za měsíc - pořádá se v pátek
Beseda s uživateli o chodu zařízení / Schůze výboru obyvatel 1x za měsíc - pohyblivě
Kadeřnictví 2x za měsíc - obvykle středy
Pedikúra 2x za měsíc - obvykle pátky
Praktický lékař 2-3x za týden nebo dle potřeby
Psychiatr 1x za měsíc - pohyblivě
ORL lékař dle objednávek

*změna termínů vyhrazena