Domov poskytuje svým uživatelům aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti. Každý den si uživatelé mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivit.

Společenské aktivity se odehrávají v Herně aktivizace na 2. patře, dále v kuchyňce a kapli na 2.patře a to každý den. Dále aktivity probíhají v čítárně a společenské místnosti ve 3. patře a za pěkného počasí v átriu u bazénu. Společenské akce se odehrávají ve velkém sále domova.

Celoročně disponujeme přibližně 30 pravidelnými programy, které se tematicky usměrňují vzhledem k ročnímu období a s ohledem na svátky či významné dny. Dopolední a odpolední program je kompletován s ohledem na fyzickou a psychickou disponibilitu uživatelů při zachování dostatečné různorodosti aktivit.

Pravidelné programy a volnočasové aktivity

Program četnost a poznámka*
Mezigenerační setkání "Mezi námi" 1x za měsíc - středa
Hippoterapie 1x za měsíc - středa
Keramika s dětmi z MŠ 1x za týden - čtvrtek
Kreativní tvorba / arteterapie 5x za týden - pondělí až pátek
Kavárnička / čajovna 1x za 14 dní - středa
Harmonika s panem Duspivou 1x za měsíc - středa
Muzikoterapie 1x za týden
Trénování paměti pro DZR 2x za týden
Čtení, psaní pro uživatele DS 1x za 14 dní
Beseda nad knihou 1x za 14 dní
Pánský klub 1x za 14 dní - čtvrtek
Vycházky 5x za týden - pondělí až pátek (dle počasí)
Cvičení na židlích s prvky jógy 1x za týden - pondělí
Oslava narozenin a svátků 1x za měsíc - poslední středa v měsíci
Návštěva cukrárny 1x za měsíc - první pátek v měsíci
Nákupy pro uživatele 1x za týden - úterý
Nákupy s uživateli - Tesco, Penny 1x za měsíc - středa
Turistika, výlety 1x za týden - dle počasí
Zahrádkářský klub 1x za měsíc - středa (dle sezóny)
Společenské hry 1x za 14 dní
Šachy 2x za týden - středa a neděle
Bohoslužba 1x za 14 dní - pátek
Beseda s uživateli o chodu zařízení / Schůze výboru obyvatel 1x za měsíc - poslední pondělí v měsíci
Literárně hudební pásmo 1x za 14 dní
Posezení v atriu s aktivizací každý den dle počasí
Rotopedy 1x za týden - úterý
Canisterapie 1x za měsíc - první středa v měsíci
Terapie pečení, vaření 1x za 14 dní
Beseda s lékařem 1x za měsíc - poslední úterý v měsíci
Cestování s virtuálními brýlemi 1x za měsíc - pátek
Diskotéka pro starší a pokročilé 1x za měsíc - pátek
Společné zpívání s tancem - DZR 1x za měsíc - pondělí
Písničky na přání 2x za měsíc
Pořádání tradičních dnů - např. Velikonoce, Čarodějnice, Mikuláš, Vánoce dle kalendářních termínů

*změna termínů vyhrazena

Volnočasové aktivity, které se pořádají od podzimu do jara a nebo za nepříznivého počasí:

Program četnost a poznámka*
Starý desky hrajou dál 1x za měsíc - pátek
Videoklub 1x za 14 dní
Bingo 1x za 14 dní - pondělí
Cestovatelský klub 1x za měsíc - úterý