Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována  praktickým lékařem MUDr. Petrem Barákem , který ordinuje v domově 2-3x týdně, provádí u nově přijatých uživatelů vstupní prohlídku a dle zdravotního stavu uživatele plánuje případná další vyšetření. Sezónně jsou uživatelům nabízeny očkovací vakcíny proti chřipce a pneumokokovým nákazám. Praktický lékař též ordinuje ošetřovatelskou rehabilitační péči.

Psychiatrickou péči zajišťuje MUDr. Oto Markovič, který ordinuje v našem domově 1x za 3 týdny. K ostatním odborným lékařům je zajištěn odvoz a v případě potřeby i doprovod.

Léky předepsané lékařem na recepty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou buď plně, nebo částečně a pak si zbytek uživatel doplácí ze svého depozitního účtu. Pro uživatele, kteří jsou v riziku podvýživy, ve spolupráci s firmou Ambi Care, zajišťujeme nutriční výživu, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče je prováděna na základě ordinací lékařů dle platných právních předpisů. Tuto odbornou péči zajišťují registrované všeobecné zdravotní sestry, které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Obslužnou péči provádějí pracovníci v sociálních službách se vzděláním a pečovatelky.

Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Veškeré akutní zdravotní problémy ohrožující uživatele na životě řeší rychlá lékařská zdravotní pomoc.

Bezpečnost mimo domov

Bezpečnost mimo domov zajišťuje uživatelům Lokátor CARE. Jedná se o malé, lehké, elegantní a odolné zařízení, které umí rozpoznat pád, má na sobě také SOS tlačítko a vysílá neustále svoji pozici pracovníkům domova.

Sesterna   alt   alt