Cílovou skupinu tvoří osoby s trvalým pobytem na území ČR, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí,  jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Domov se zvláštním režimem Centrin  je takovým  "centrem pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí", které již nejsou schopny zvládat průběh této nemoci samy.

Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je dospělí 27-64 let, mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

V zařízení disponujeme uzavřeným oddělením DZR, které se nachází v 8. patře. Je určeno pro 17 uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje vyšší dohled kvalifikovaného personálu.

Aktuálně Vám můžeme nabídnout 10 volná lůžka v Domově se zvláštním režimem - stav ke dni 26.02.2021.

alt   alt   alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov se zvláštním režimem je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podpora uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost po co nejdelší dobu.
 • Umožnit uživatelům žít co nejdéle v přirozeném prostředí a společenském dění, být v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí.
 • Vést uživatele k co největší soběstačnosti a samostatnosti při zachování dostatečné bezpečnosti této činnosti.
 • Spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace uživatele.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • zvedací židle pro osoby po pádu

 • rolety do kanceláře aktivizace
 • instalace rolety do výdejního okénka
 • pořízení nové myčka na nádobí
 • pořízení nového konvektomatu
 • parková úprava zahrady v atriu, pořízení dalších zastřešených altánů
 • polep vchodových dveří hlavního vchodu, vchodu na pavilon B se zvýšenou péčí a oken v recepci v okolí vchodu do domova

Práce s uživatelem

 • využívat altány v átriu pro aktivity s uživateli

 • výroba reminiscenčních kufříků s uživateli
 • dobrovolné zapojení se uživatelů do chodu domova
 • zapojení se uživatelů do skladby jídelního lístku

Práce s týmem zaměstnanců

 • výpomoc aktivizačních pracovníků v přímé péči
 • navýšení počtu pracovníků přímé péče

 • profesní rozvoj zaměstnanců
 • spolupráce vedoucích jednotlivých úseků
 • zapojení zaměstnanců do hledání úsporných opatření
 • návrhy zaměstnanců na ekologická opatření nejen v rámci úseku