Domov se zvláštním režimem je zaměřen na poskytování služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně

Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je dospělí 27-64 let, mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

V zařízení disponujeme uzavřeným oddělením DZR, které se nachází v 8. patře. Je určeno pro 17 uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje vyšší dohled kvalifikovaného personálu.

Volná kapacita - NE

alt   alt   alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov se zvláštním režimem je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podpora uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebe obslužnost po co nejdelší dobu.
 • Zachovat kontakt uživatele s rodinou a známými tak, aby byly udrženy původní vztahy s vnějším prostředím.
 • Vést uživatele k co největší soběstačnosti a samostatnosti při zachování dostatečné bezpečnosti této činnosti.
 • Spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace uživatele.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • chodítko s elektrickým zdvihem 204 EL

 • samostatný otopný systém pro pavilon B a apartmány

 • zastřešení nákladního výtahu pro stravovací úsek

Práce s uživatelem

 • zajistit stomatologickou péči-registrace uživatelů

 • zajištění pravidelné canisterapie na základě daru od organizace Zručská sportovní z.s.

Práce s týmem zaměstnanců

 • zvýšení kvalifikace údržbáře - elektrikář s vyhláškou 50/1978 Sb.

 • profesní rozvoj zaměstnanců

 • očkování proti virovým onemocněním