Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory i osoby s přiznaným invalidním důchodem od 60 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří  z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Služby jsou určeny a poskytovány všem seniorům a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

Aktuálně Vám můžeme nabídnout 16 volných lůžek v Domově se zvláštním režimem - stav ke dni 26.02.2021.

alt alt alt   alt alt  alt alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče.
 • Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.
 • Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci.
 • Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • zvedací židle pro osoby po pádu

 • rolety do kanceláře aktivizace
 • instalace rolety do výdejního okénka
 • pořízení nové myčka na nádobí
 • pořízení nového konvektomatu
 • parková úprava zahrady v atriu, pořízení dalších zastřešených altánů
 • polep vchodových dveří hlavního vchodu, vchodu na pavilon B se zvýšenou péčí a oken v recepci v okolí vchodu do domova

Práce s uživatelem

 • využívat altány v átriu pro aktivity s uživateli

 • výroba reminiscenčních kufříků s uživateli
 • dobrovolné zapojení se uživatelů do chodu domova
 • zapojení se uživatelů do skladby jídelního lístku

Práce s týmem zaměstnanců

 • výpomoc aktivizačních pracovníků v přímé péči
 • navýšení počtu pracovníků přímé péče

 • profesní rozvoj zaměstnanců
 • spolupráce vedoucích jednotlivých úseků
 • zapojení zaměstnanců do hledání úsporných opatření
 • návrhy zaměstnanců na ekologická opatření nejen v rámci úseku