Denní stacionář

Od 1.1.2022 otevíráme veřejnosti novou službu v rozsahu 5 míst.

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 27 let, a to ty, které pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně, ale rodina nebo osoba blízká je schopna poskytnout částečnou pomoc v jejich domácím prostředí.

Konkrétně jde o:

 • Seniory

 • Osoby se zdravotním postižením včetně chronického onemocnění

Jedná se o ambulantní službu, která je poskytována v pracovních dnech pondělí – pátek, v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Volná kapacita: Ano

Poslání organizace

Posláním služby denní stacionář je podpora uživatelů, kteří nechtějí či nemohou zůstávat celý den sami doma, v možnosti trávení volného času během dne včetně navazování sociálních kontaktů v bezpečném a příjemném prostředí ambulantní služby, a to i v případě, že vyžadují v průběhu dne vysokou míru podpory a pomoci druhých osob.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.

 • Rozvíjet kvalitu služeb, zázemí, stravování a prostředí.

 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.

 • Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální péče.

 • Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.

 • Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci.

 • Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.

 • Podporovat udržení fungování uživatele v domácím prostředí, za využití ambulantní služby v průběhu dne.

Rozvojové cíle 2023 pro denní stacionář

Služba má rozděleny rozvojové cíle na oblasti:

1) Změny prostředí:

 • Zajištění vybavení denního stacionáře v obou lokalitách

 • „Integrace“ služby denní stacionář do obou lokalit (Zruč nad Sázavou, Unhošť) ve stávajících zázemích pobytových služeb

 • Nastavení flexibilních potřeb kapacit v obou lokalitách – pohyblivost

 • Zajištění informovanosti o nové službě v rámci prostředí lokalit, měst


2) Práce s uživatelem:

 • Nastavení aktivit dle potřeb lokalit a zájemců/uživatelů, kteří začnou službu v roce 2023 využívat

 • Nastavení individuálního plánování průběhu sociální služby s ohledem na potřeby uživatelů, kteří žijí v domácím prostředí a budou využívat pouze denní aktivity

 • Úprava pracovních postupů pro případná specifika práce v denním stacionáři


3) Práce s týmem zaměstnanců

 • Nastavení pracovních týmů v lokalitách poskytování služby denního stacionáře

 • Interní proškolení zaměstnanců ve specificích ambulantně poskytované sociální služby

 • Nastavení vhodných postupů sociální práce (případového procesu) pro oblast ambulantního poskytování sociální služby – oblast sociálního šetření, nastavení služby apod.

Soubory ke stažení
Download this file (ŽÁDOST PRO ZÁJEMCE O DENNÍ STACIONÁŘ-2022-1.pdf)Žádost pro zájemce o denní stacionář[ ][ ]216 kB