Čítárna

Čítárna se nachází ve 2.patře objektu, uživatelům a personálu je k dispozici každý všední den od 8,00 do 16,00 hod. K dispozici je přes 10.000 knih různých žánrů, od životopisů přes romány, detektivky, naučnou literaturu (atlasy, encyklopedie), prózu, cestopisy až po zamilované romány pro ženy a pohádky a poezii. Knihy si můžou uživatelé vybrat sami v knihovně nebo jim je aktivizační pracovníci na jejich požádání přinesou. Během týdne funguje donášková služba, kdy pracovníci aktivizace rozvážejí knihy po patrech a nabízejí uživatelům ke čtení a zpříjemnění dlouhých chvil. V prostorách čítárny se nachází počítačový koutek s internetem.

Drobný prodej

Drobný prodej balených potravin, cukrovinek a nápojů je zajištěn formou občerstvovacího automatu, který je umístěn v recepci domova. Uživatelé domova si kdykoliv mohou zakoupit něco dobrého na zub. Sortiment se s určitou časovou posloupností obměňuje a reflektuje vždy aktuální přání uživatelů.

Nákupy uživatelům

Jednou týdně zabezpečují aktivizační pracovníci specifické nákupy dle individuálních potřeb a přání uživatelů. Nenašli jste, co jste potřebovali, v sortimentu drobného prodeje na recepci? Nevadí, Vaše potřeby naplníme tímto způsobem a cokoliv z města doručíme až na Váš pokoj, pokud si to tak budete přát.

Doplňkový prodej na pokoje

Aktivizační pracovníci nabízí a rozvážejí zboží, které je dostupné v recepci domova, aby si též uživatelé se sníženou pohyblivostí mohli zakoupit dle libosti něco dobrého na zub. Každý den od pondělí do pátku je tímto způsobem obsloužené jedno patro či pavilon B.

Poštovní služby

Stačí zanechat dopis k odeslání na recepci, ostatní zajistí náš vstřícný personál. Postaráme se o včasné odeslání dopisu po České republice, i do zahraničí. Známky a pohledy s tématikou místní, sváteční a narozeninové, ale i zaměřené vždy na aktuální roční období, jsou dostupné k zakoupení na recepci.

Duchovní služby

Duchovní péče je zajišťována pravidelnými bohoslužbami, obvykle jednou za 14 dní v kapli domova. Pan farář ThLic. Jarosław Ścieraszewski se může dostavit i na přání jednotlivce. Obvykle je také informován, pokud je věřící uživatel ve velmi špatném zdravotním stavu, aby mu mohl poskytnout svátost nemocných nebo i poslední pomazání.

Kadeřnictví a holičství

Služby kadeřnictví a holičství si sice uživatelé hradí sami, nicméně ceny jsou nastaveny velmi příznivě, právě s ohledem na klientelu domova. Poskytované služby jsou v současnosti zajišťovány přímo v domově prostřednictvím velice milých a ochotných studentek kadeřnického oboru SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, které sem pravidelně docházejí a pracují pod dohledem zkušených mistrových odborného výcviku. Kadeřnictví lze navštívit jednou za měsíc na základně předchozího objednání. Objednávky je možné učinit u pracovnic přímé péče.

Pedikúra

Pedikúra je taktéž službou individuálně hrazenou uživateli, nicméně opět za velice výhodných cenových podmínek. Službu poskytují přímo v domově paní Dana Houdková a také studentky SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, které docházejí dle individuálních potřeb a uskutečněných objednávek. Objednat se může uživatel sám, nebo prostřednictvím rodinného příslušníka, u pracovnic přímé péče.

Rehabilitace

Uživatelé mohou využívat denně služby asistentek fyzioterapeuta.  V nabídce je ultrazvuk, elektroterapie - DD proudy, IF proudy, rebox, solux, přístrojová lymfodrenáž. Cvičení na patrech pod vedením asistentky fyzioterapeuta probíhá 4x týdně - pondělí, úterý, čtvrtek a pátek.

Masáže

Tuto službu si v případě zájmu uživatelé hradí sami. Paní masérka Hana Filipová dochází do domova dle objednávek, které si s uživateli domlouvá sama a službu provádí přímo na pokoji.

alt  alt  alt