Domov pro seniory ve Zruči nad Sázavou je první zařízení, ve kterém bylo v srpnu 2007 zahájeno  poskytování sociálních služeb. Zařízení se nachází v klidné části města, které se rozkládá v údolí vytvořeném nádherným meandrem Sázavy v samém centru České republiky.

Je zde výborná dostupnost veřejných služeb (knihovna, obchodní dům, cukrárna, pošta a další). Vedle zařízení se nachází autobusové nádraží, ve městě je též vlakové nádraží.

Od května 2008 je společnost Centrin CZ registrována jako nestátní zdravotnické zařízení – fyzioterapie a rehabilitační medicína.

Domov Centrin ve Zruči nad Sázavou má registrované čtyři sociální služby, které poskytuje:

Domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
odlehčovací služba
denní stacionář

  alt  alt

  alt  alt  alt