Ekologie

Psí útulek Modřany

Domov pro seniory Centrin CZ s.r.o. v Praze 6 - Liboci od roku 2020 finančně podporuje Psí útulek Modřany, který je azylem pro týrané, opuštěné a přestárlé psy. Tito psi mohou zde důstojně žít, a to volně, v domáckém a klidném, stabilním, prostředí. Uvedeným psům je mimo osobní péči v azylu poskytována veškerá potřebná výživa  a zdravotní péče. Více informací: ZDE


Místo pro přírodu

Český svaz ochránců přírody zachraňuje ohrožené přírodní lokality a navrací přírodu do míst, odkud byla v minulosti vytlačena. Cílem kampaně „Místo pro přírodu“ je takováto místa vykupovat a trvale o ně pečovat. Společnost Centrin CZ s.r.o. se sponzorským darem podílí na záchraně bělokarpatského jedlobukového lesa Ščúrnica.

 
Chráníme mořské želvy z.s.

Plastů už je na světě dost. Uvědomují si to i senioři z Domova pro seniory CentrIn ze Zruče nad Sázavou, a tak se rozhodli vytvořit sáčky na potraviny. Pomáhají tak hned 2x - s minimalizaci tvorby odpadů a ještě tím, že výtěžek z prodeje sáčků na akcích programu Chráníme mořské želvy půjde právě na ochranu mořských želv, které si plastové sáčky v moři pletou se svou přirozenou potravou – medúzami. Více informací: ZDE

alt   alt   alt

 
Certifikát adoptivního rodiče

Domov pro seniory Centrin CZ s.r.o. ve Zruči nad Sázavou adoptoval trvale handicapovanou sovu pálenou z ParaZOO, která byla otevřena 2.6.2012 v zahradě Podblanického ekocentra Českého svazu ochránců přírody v centru Vlašimi.

alt


Adopce klokana bennettova a kozy kamerunské

Domov pro seniory Centrin CZ s.r.o. v Praze 6 - Liboci adoptoval klokana bennettova a kozu kamerunskou ve Stanici přírodovědců - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy.

alt  alt


Adopce výra velkého

Domov se zvláštním režimem Centrin CZ s.r.o. v Unhošti adoptoval trvale handicapovaného výra velkého v AVES - záchranné stanici pro zraněné živočichy při Naučném středisku ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s.

alt vyr2020  vyr2021 aves2022

 

Jsme Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporujeme v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v Unhošti, Praze a Zruči nad Sázavou. Projekt naší firmě také umožňuje bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu. Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.


Třídění odpadu

Společnost ECOBAT s.r.o. vydává v říjnu 2016 osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů pro společnost Centrin CZ s.r.o.

alt