Domov pro seniory  Centrin CZ s.r.o. v Praze je vybaven vlastní kuchyní, ve které se uživatelům připravuje strava v souladu se zásadami zdravé výživy, klademe důraz na pestrost ve složení stravy a zejména na pitný režim.

Domov zajišťuje celodenní stravování odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 5 jídel - snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + 2. večeře u příslušných dietních režimů. Denně mají uživatelé na výběr ze dvou až čtyř variant jídel k obědu včetně výběru příloh. Výběr ke snídani a večeři je 2x - 3x týdně. Po celý den je uživatelům v jídelně k dispozici čerstvý čaj, šťáva a voda.

Jsou připravovány diety - racionální, žlučníková, diabetická a diabetická šetřící. Na doporučení lékaře vyhovujeme i speciálním požadavkům např. dieta neslaná, redukční.

Strava je podávána ve společné jídelně, v případě nemoci nebo jiných potíží je strava donášena na pokoj v tabletovém systému.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravovacího úseku, nutriční terapeut a vrchní sestra ve spolupráci s lékařem domova. Na základě doporučení lékaře je možné v rámci možností dietní stravování - dieta diabetická, žlučníková, mletá a mixovaná strava.

alt  alt  alt

Ukázky servírované mixované stravy:

IMG 20230321 WA0001  IMG 20230324 WA0000  IMG 20230324 WA0001