Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována MUDr. Hajkem, který ordinuje v domově 1x týdně, provádí u nově přijatých uživatelů vstupní prohlídku a dle zdravotního stavu uživatele plánuje případná další vyšetření. Sezónně jsou uživatelům aplikovány očkovací vakcíny proti chřipce a pneumokokovým nákazám.

Psychiatrickou péči zajišťuje MUDr. Markovič, který ordinuje v našem domově 1x za 3-4 týdny. K ostatním odborným lékařům je zajištěn odvoz a v případě potřeby i doprovod.

Léky předepsané lékařem na recepty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou buď plně, nebo částečně a pak si zbytek uživatel doplácí ze svého kapesného.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče je prováděna na základě ordinací lékařů dle platných právních předpisů. Tuto odbornou péči zajišťují registrované všeobecné zdravotní sestry, které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Obslužnou péči provádějí pracovníci v sociálních službách se vzděláním a pečovatelky.

Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Veškeré akutní zdravotní problémy ohrožující uživatele na životě řeší rychlá lékařská zdravotní pomoc.

alt   alt   alt   alt