Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro osoby, které z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí. Služba je poskytována formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně.

Služby jsou určeny a poskytovány všem seniorům a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

Volná kapacita - NE

alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociální prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaže co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatele;

 • rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí uživatelů;

 • podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče;

 • snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.

 • napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci;

 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka;

 • spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • pořízení skříně do vstupní haly

 • venkovní krytý altán s hernou, parková úprava

Práce s uživatelem

 • canisterapie (permanentní)

 • zajištění návštěv ORL lékaře přímo v zařízení

 • tématické dny - slovenský, rakouský - výběr tradičních jídel, shoda programu aktivizace s tématicky laděnou stravou

Práce s týmem zaměstnanců

 •  supervize

 • zajištění mimopracovních setkávání