Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro osoby, které z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí. Služba je poskytována formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně.

Služby jsou určeny a poskytovány všem seniorům a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

Volná kapacita - 1 místo

alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociální prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaže co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatele;

 • rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí uživatelů;

 • podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče;

 • snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.

 • napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci;

 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka;

 • spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • úprava zahrady (nová dlažba, zahradnické práce)

 • modernizace nábytku v jídelně

 • zajištění nových PC sestav

Práce s uživatelem

 • pravidelná canisterapie

 • zajištění pravidelné spolupráce s nutriční terapeutkou

 • zajištění odborných ambulancí v domově (ORL, oční)

Práce s týmem zaměstnanců

 • pořízení firemních mikin pro pracovníky úseku aktivizace

 • profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců (např. vzdělávací hra DEMETRIX)

 • teambuildingové akce (setkávání kolegů ze všech poboček)