Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory i osoby s přiznaným invalidním důchodem od 60 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří  z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Služby jsou určeny a poskytovány všem seniorům a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

V současnosti je kapacita Domova pro seniory plně obsazena - stav ke dni 18.09.2020.

alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče.
 • Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.
 • Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci.
 • Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • vybudování zázemí pro zaměstnance (šatny, sprchy aj.)

 • doplnění zábradlí na chodby na patrech

 • pořídit dřevěné lavičky k posezení na zahradě

Práce s uživatelem

 • efektivněji zapojit rodinné příslušníky do procesu IP svých blízkých

 • navázání konkrétní spolupráce s rehabilitačním pracovníkem

 • navázání spolupráce s útulkem pro přestárlé psy

Práce s týmem zaměstnanců

 • zajištění zdravotní sestry na HPP, DPP

 • navázání externí spolupráce nebo zaměstnání fyzioterapeuta

 • zahájení spolupráce s psychologem zabývajícím se supervizí a prací s týmem