Nákupy klientům

Jednou za 14 dní zabezpečují aktivizační pracovníci specifické nákupy dle individuálních potřeb a přání klientů - cokoliv z města doručíme až na Váš pokoj, pokud si to tak budete přát!.

Poštovní služby

Stačí zanechat dopis k odeslání u sociální pracovnice, ostatní zajistí náš vstřícný personál! Postaráme se o včasné odeslání dopisu po České republice, i do zahraničí. Na požádání zajistíme zakoupení známek, pohledů, obálek a dalších.

Duchovní služby

Duchovní péče je zajišťována pravidelnými bohoslužbami, obvykle jednou za 14 dní. Pan farář  P. Jan M. Vianney Pavel Hanáček, O.Carm. se může dostavit i na přání jednotlivce. Obvykle je také informován, pokud je věřící klient v hospitalizaci, nebo ve velmi špatném zdravotním stavu, aby mu mohl poskytnout svátost nemocných nebo i poslední pomazání.

Kadeřnictví a holičství

Kadeřnictví a holičství je služba, kterou si klienti sami platí. Dochází k nám studenti středního odborného učiliště z Dejvic. Kadeřnictví lze navštívit jednou za měsíc na základně předchozího objednání. Objednávky je možné učinit na recepci, na vše dohlíží sociální pracovnice.

Pedikúra

Pedikúra je zvlášť placenou službou, kterou si klienti hradí sami, také však velmi levnou. Paní pedikérka Markéta Boušková provádí služby jednou za 14 dní dle objednávek. Objednat se klient může na recepci, a to osobně, dle přání rodinného příslušníka, popřípadě s doporučením pečovatelského personálu, přičemž na vše dohlíží sociální pracovnice.

Masáže

Tuto službu si v případě zájmu uživatelé hradí sami, přičemž cena je maximálně vstřícná. Pan masér Daniel Kus provádí služby individuálně - dle objednávek. Objednat se klient může na recepci nebo u sociální pracovnice.
 
  alt