Darem můžete pomoci i Vy!

Snažíme se pro naše klienty nejen zabezpečit příjemný a spokojený pobyt v našem zařízení, ale chceme jim dopřát také kvalitní kulturní, společenské nebo i sportovní vyžití a právě tomu mohou pomoci Vaše dary.

Na veškeré sponzorské dary se vztahuje zákon o dani z přijmu v platném znění (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce sponzora. Tato možnost existuje i u věcných darů nebo darů, které jsou poskytnuty formou služby.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou pomoci finančním nebo materiálním darem, či se rozhodnou poskytnou našim klientů své služby.

Pokud byste se chtěli zařadit mezi naše dárce a sponzory, prosíme, kontaktuje nás na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Děkujeme.