Charitativní pomoc pro naše domovy - hledáme sponzory

Naše poslání: Pracovníci domovů pro seniory Centrin podporují aktivní stáří s cílem zachování kvality života. Vytvářejí bezpečné, příjemné domácí prostředí a prostřednictvím služeb pomáhají uživatelům domova plně žít.

Jak nás můžete podpořit

Tímto si Vás dovolujeme požádat o pomoc a spolupráci v rámci zkvalitnění života uživatelů v domovech společnosti Centrin CZ s.r.o. Oceníme jak finanční, tak i materiální podporu. K tomu Vám nabízíme níže vzory smluv, které jsou ke stažení.

Finančně:  Své finanční dary můžete zasílat na účet společnosti Centrin CZ s.r.o.: 270 814 418 / 0300, účet je vedený v CZK u ČSOB.

Jaký zvolit variabilní symbol:

  • domov Zruč n.S. - 107
  • domov Praha - 108
  • domov Unhošť - 109

V případě, že nechcete dar účelově vázat na konkrétní zařízení, použijte variabilní symbol 111.

Finanční dar můžete poskytnout:

  • převodem z účtu
  • platbou poštovní poukázkou
  • platbou v hotovosti

Darovací smlouvu si, prosím, stáhněte níže, vyplňte a odešlete na adresu jednoho z našich domovů.

Hmotnými dary:  Vaše hmotné dary mohou být použity k zajištění individuálních potřeb uživatelů (oblečení, zdravotní a kompenzační pomůcky, PC, elektronika, apod.), k zútulnění našich domovů (květiny, obrazy, knihy, křesla, gramofonové desky, apod.)

Dobrovolnictvím:  Můžete nás podpořit také svou prací a to tak, že se stanete naším dobrovolníkem. Bližší informace Vám podají sociální pracovnice.

Poděkování

Vedení společnosti Centrin CZ s.r.o. děkuje všem rodinným příslušníkům, uživatelům i firmám, kteří se rozhodnou podpořit finančním nebo materiálním darem naše Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem. Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch našich uživatelů, k zajištění jejich důstojného a plnohodnotného života.