Certifikace ISO 9001

V listopadu 2013 společnost Centrin CZ úspěšně završila proces zavádění systému managementu kvality ISO 9001. Certifikační orgán EURO - CERT při České společnosti pro jakost potvrdil, že společnost Centrin CZ splnila všechny podmínky pro udělení certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2009 pro oblast poskytování sociálních služeb. V listopadu 2016 úspěšně proběhla recertifikace ČSN EN ISO 9001 : 2009. V listopadu 2017 pak znovu úspěšně proběhl přechod na ČNS EN ISO 9001 : 2016. Certifikát z roku 2022 je k náhledu níže, certifikát je možné ověřit ZDE

alt  alt 
 

Značka kvality v sociálních službách

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout seniorům, kteří vstupují do domova pro seniory, ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném domově očekávat. Náš domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrin CZ s.r.o. ve Zruči nad Sázavou získal v roce 2017 při hodnocení Značky kvality v sociálních službách nejvyšší ocenění - pět hvězdiček. Více informací ZDE

alt
 

Vodafone Firma roku 2020 Středočeského kraje

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku. Společnost Centrin získala 3. místo!

  vodafone3misto  STK Vodafone 2020 3


Spolehlivá firma

Základem pro správné fungování portálu Živéfirmy.cz je kvalitní databáze s ověřenými kontakty, která se průběžně buduje již od roku 1991. Aby firma mohla být nazvána „živou firmou“, pravidelně jsou všechny firmy ze záznamů kontaktovány a ověřuje se platnost uložených údajů.  Firma, která se rozhodne udělat něco víc pro svoje budoucí zákazníky a naváže užší spolupráci, získává statut „spolehlivá firma“.

alt


Equa bank Rodinná firma roku

Cílem ocenění Equa bank Rodinná firma roku je ocenit, podpořit a motivovat firmy v rodinném podnikání. Soutěž organizuje pravidelně každý rok Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Společnost Centrin CZ s.r.o. se umístila  na krásném 2.místě soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2017!

alt   alt   alt


Zdravotně zodpovědné zařízení 2021

V rámci projektu CENA KVALITY s 15 letou tradicí se letos vybíraly a ocenily instituce, které projevily velkou míru flexibility, přizpůsobení se náročným podmínkám a velké výzvě, kterou pro nás pandemie představovala. Jedná se o unikátní příležitost upozornit na hrdinství a šikovnost, kterou ZDRAVOTNĚ ZODPOVĚDNÁ ZAŘÍZENÍ použila. 

zdravotnezodpovedne


Cena kvality v sociální péči 2017

"Cílem projektu je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu." Cenu sympatie ve 12.ročníku Ceny kvality získal pan František Frančík, vedoucí přímé péče v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem Centrin Praha!

alt  alt  alt


Vzdělávací audit

Dne 19.11.2014 proběhl dobrovolný audit určený pro vzdělávací instituce, které nabízejí vzdělávací programy akreditované MPSV. Inspektoři FDV se shodli, že díky odpovědnému přístupu a vhodnému propojení vzdělávání s poskytováním sociálních služeb patří společnost Centrin CZ s.r.o. jako vzdělávací instituce jednoznačně mezi příklady dobré praxe.

alt


Zaměstnavatel roku - Stejná Šance

V úterý 21. února 2017 proběhlo na Krajském úřade Středočeského kraje vyhlašování 7. ročníku Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2016. Jedná se o prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Společnost Centrin CZ s.r.o. se umístila na krásném 4. místě! V roce 2018 jsme získali diplom za 8.místo.

alt  alt  alt

alt


Český den proti rakovině 2021 a 2022

protirakovine  protirakovine2022  


Ochranná známka

Od března 2012  je registrovanou ochrannou známkou logo společnosti a též slovní známka.

alt


Senior Centrum Roku 2012

V loňském roce byl domov pro seniory Centrin Zruč nad Sázavou oceněn jako druhé nejlepší zařízení v České republice v soutěži Senior centrum roku 2012 v kategorii Domov se zvláštním režimem.

alt


Ocenění českých podnikatelek

Zakladatelské společnosti Agentura Helas a Mazars představily v listopadu 2012 nejúspěšnější majitelky českých společností. Z celkového počtu 11.321 společností bylo vybráno 246 s nejlepší finanční analýzou veřejně dostupných údajů všech společností v České republice odpovídajících kritériím soutěže. Z nich byly vyhodnoceny ty nejlepší!

V pátém ročníku Ocenění českých podnikatelek si zvláštní cenu generálního partnera soutěže společnosti GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka odnesla jednatelka společnosti Centrin CZ s.r.o. Mgr. Helena Franclová (dříve Bednářová).

alt


Podnikatel roku 2012

V rámci soutěže Podnikatel roku 2012 byla vyhlášena kategorie o nejúspěšnější podnikatelský příběh. Mgr. Helena Franclová (dříve Bednářová) se zúčastnila soutěže Podnikatel roku a vyhrála cenu čtenářů iDNES.cz a Mladé Fronty DNES za nejlepší podnikatelský příběh.

alt

 

Značka Mezigeneračně

"Podporujeme setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové. Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší  s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii." Mezi námi, o.p.s.

alt  alt  alt


Domov plný života

Volnočasové aktivity seniorů z domovů - výrobky z plastu - PET ART
Domov pro seniory Centrin - Unhošť
práce: Marta Kryskivová – „Komár Opršálek“

alt  alt