Vážení rodiče,

od června 2018 poskytujeme služby péče o děti ve věku od 6 měsíců do 6 let (respektive do zahájení povinné školní docházky). Zařízení je určeno celkem pro 12 dětí.

Výběr předškolního zařízení, kde děti tráví svůj první delší čas bez přítomnosti rodičů, je důležitým krokem v životě dítěte.

Nabízíme Vám školku pro stálou skupinu 12 dětí s individuálním a moderním přístupem ke komunikaci s rodiči. Dbáme na to, abychom vytvořili příznivé podmínky pro zdravý vývoj dětí a podpořili rozvoj jejich schopností a dovedností úměrně věku a individuálním potřebám. Děti vedeme s úctou k jejich osobnosti, potřebám a s respektem k citlivým fázím vývoje.

Podporujeme v dětech chuť poznávat a učit se, osvojovat si základní hodnoty společnosti a projevovat se jako samostatná osobnost.

CO NABÍZÍME:

  • OTEVŘENO: PO - PÁ 6:30 – 17:30

  • Školku pro stálou skupinu dětí od 6 měsíců do 6 let

  • Zajišťujeme stravu - 2x svačina a oběd

  • Nabízíme hygienické a bezpečnostní zázemí pro děti dle platných vyhlášek a norem

  • Dětem se věnují tety-chůvy, které mají individuální přístup k dětem

  • Nabízíme pro děti vybavené herny pro pohybové aktivity

  • MÁME OTEVŘENO I O PRÁZDNINÁCH

CO JE NAŠÍ PODMÍNKOU:

  • Děti přebíráme a vydáváme jen zletilým rodinným příslušníkům oproti jejich podpisu

  • Přijímáme pouze zdravé děti

Dětská skupina Korunka a Mlýnek vznikly na podporu sociálních služeb a hlavně rodičů, kteří v sociálních službách pracují. Cílem dětské skupiny je nejen podpořit rodiče k znovu se zapojení do pracovního procesu, ale chceme také děti učit úctě ke stáří a vzájemnému pochopení i s tou nejstarší generací.

Dětská skupina Korunka a Mlýnek je určena dětem zaměstnanců společnosti Centrin CZ s.r.o., poskytovatele sociálních služeb od roku 2007. Dětská skupina Korunka a Mlýnek je také dostupná pro vybrané partnerské společnosti na základě uzavřené partnerské dohody v souladu s řádným provozováním podnikových dětských skupin.