NÁVŠTĚVY V DOMOVECH CENTRIN

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí našich uživatelů, s platností ode dne 5.5.2022 jsou do odvolání dle nařízení zřizovatele upravena pravidla pro konání návštěv. Návštěvy v zařízení jsou i nadále povolené na základě předem domluveného objednání. Objednání návštěv provádějte na níže uvedených telefonních číslech: Praha: Vladimíra Olšarová, DiS. - 725 346 291, Unhošť: recepce - 777 555 686, Zruč n. S.: recepce - 724 372 115. Rádi bychom předešli zákazu návštěv v zařízení, a proto prosíme o dodržování nastavených pravidel. Děkujeme, tým pracovníků DS/ DZR Centrin CZ.

Setkání s dětmi z MŠ Sbíhavá

Praha, 29.03.2023 - Na dnešní dopoledne jsme se opravdu velmi těšili. Jako každý měsíc nás navštívily děti z MŠ Sbíhává. Pro děti jsme si připravili krásné košíky z papíru a naplnili je různými dárečky, které jsme sami vyrobili a také dobrotami, které jsme jim koupili. Doufáme, že je potěší naše přáníčka k Velikonocům a barevné balónky. Paní učitelky s dětmi měly opět připravený bohatý program. Nejprve jsme společně s dětmi luštili křížovku, která byla na obrovském papíru. Dále nám všechny dětičky představily své oblíbené plyšáčky a pomocí nich nás namasírovaly. To pro nás bylo něco opravdu nového. Paní učitelky poté rozdaly dětem kelímky a společně s nimi jsme je naplnili hlínou a zasadili semínka rajčat, paprik, okurek a hrášku. Moc nás pobavilo, když děti očekávaly, že semínka začnou klíčit téměř okamžitě. Na závěr nám děti předaly velkou dobrotu. Vyrobily pro nás ovocné špízy. To nás opravdu mile potěšilo. Již teď se těšíme na další příjemné setkání. Fotografie: ZDE

   

Barokní kostel Loreta

Praha, 24.03.2023 - Na páteční dopoledne si pro nás aktivizační pracovníci připravili nádherný výlet na Hradčany, kde se nachází již více než 300 let areál Lorety - barokní kostel Narození Páně, Svaté chýše a věže s hodinami a světoznámou zvonkohrou. Samotnou zvonkohru se nám poštěstilo zaslechnout hned při našem příjezdu. Poté nás již čekala hodinová prohlídka areálem, kostelem a krásnou zahradou. Komentovaná prohlídka s průvodcem nás i něco nového naučila. V prvním patře byla pro nás připravena expozice s loretánským pokladem. Na stěnách kostela byly k vidění překrásné stropní malby a fresky. Toto nádherné barokní dílo na Hradčanech nás všechny svou krásou nadchlo. Krásný páteční výlet nás všechny velice potěšil i něco nového naučil. Na památku a vzpomínku jsme si společně pořídili několik fotografií. Naší zpáteční cestu k autu doprovázela zvonkohra 28 zvonků. Určitě si tento krásný výlet brzy opět zopakujeme. Fotografie: ZDE

   

Sládečkovo vlastivědné muzeum

Unhošť, 21.03.2023 - Dnes po obědě jsme s děvčaty z aktivizace vyrazili na výlet do nedalekého města Kladna, kde se nachází Sládečkovo vlastivědné muzeum. Po příjezdu nás přivítala velmi milá paní průvodkyně a vzala naši skupinu na stálou expozici, která má tři části. V první části této expozice nazvané Pravěk Kladenska byly prezentovány vybrané archeologické nálezy z tohoto regionu od konce doby kamenné až do doby hradištní. Největší zajímavost, která zde byla vystavena, byl gombík neboli knoflík, který je i vyobrazen na dvoukorunové minci. V druhé části Od tvrzí k baroknímu zámku nám bylo představeno období od vzniku vsi Kladno až po působení břevnovských benediktinů. A nakonec ve třetí části Od městečka ke královskému hornickému městu jsme se dozvěděli vše o vývoji města, od nálezu uhlí až do počátku 20. století. Velmi se nám líbil model hornické kuchyně, kterou máme i my v našich vzpomínkách. Celkově byla výstava velmi poutavá a jistě bychom se sem chtěli znovu podívat! Fotografie: ZDE