Dnes je čtvrtek 27. ledna 2022

Co nás dnes baví?

V Unhošti hrajeme na drobné hudební nástroje,
ve Zruči nad Sázavou si užíváme canisterapii,
v Praze máme bohoslužbu s panem farářem.

NÁVŠTĚVY V DOMOVECH CENTRIN

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí našich uživatelů,

s platností ode dne 1.11.2021 jsou do odvolání dle nařízení zřizovatele upravena pravidla pro konání návštěv. Návštěvy v zařízení jsou i nadále povolené na základě předem domluveného objednání, v délce návštěvy max. 30 minut. Návštěvy již nebude možné testovat u nás v zařízení. Návštěva bude probíhat ve vyhrazených prostorách a za přítomnosti max. počtu 2 osob, které budou muset mít povinně při každé návštěvě vždy nový nepoužitý respirátor třídy FFP2 nebo KN95! Výjimku i nadále tvoří možnost návštěvy u člověka v terminálním stádiu onemocnění (určí zdravotní úsek). V případě, že návštěva vede seniora ven na vycházku, musí se též prokázat testem nebo očkováním.

Návštěva bude umožněna pouze osobám, které prokážou svoji bezinfekčnost některým z následujících způsobů:

  • Předložením negativního výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2, které proběhlo nanejvýš 72 hodin před návštěvou.

  • Předložením negativního výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2, který nebude starší než 24 hodin.

  • Doložením národního certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, který je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.

  • Předložením potvrzení o tom, že návštěva prodělala onemocnění COVID-19 v době kratší než 180 dní před návštěvou.

  • Možnost provedení RAT na místě: pokud nemá návštěva doklady dle bodu c), je možné provést rychlý antigenní test (RAT), kterému se návštěvník podrobí na místě. Vpuštění návštěvníka je možné po uplynutí doby nutné ke zjištění řádného výsledku testu a prokázání negativního výsledku.

Výše uvedený postup je doporučen také v případě, že návštěva bude probíhat výhradně ve venkovních prostorách zařízení.

Objednání návštěv provádějte na níže uvedených telefonních číslech:

Praha: Vladimíra Olšarová, DiS. - 725 346 291
Unhošť:
recepce - 777 555 686
Zruč: recepce - 724 372 115

Rádi bychom předešli úplnému zákazu návštěv v zařízení, a proto prosíme o dodržování nastavených pravidel. Při návštěvě svého blízkého a sundání respirátoru myslete na to, že ohrožujete i ostatní obyvatele domova!

Tým pracovníků DS/ DZR Centrin CZ

Dětská skupina v Unhošti a ve Zruči nad Sázavou

Otevřeli jsme dětskou skupinu Mlýnek v Unhošti a dětskou skupinu Korunka ve Zruči nad Sázavou. Naše certifikované chůvy se postarají o Vaše děti ve věku od 1 roku do 6 let, zatímco Vy můžete v klidu pracovat. Přijďte se podívat do našich prostor, a to kdykoliv po telefonické domluvě. Více informací: ZDE

alt

Sbírka pro Toníčka

Zruč nad Sázavou, 2022 - Na začátku nového roku jsme se rozhodli v našem domově uspořádat finanční sbírku pro Toníčka a jeho rodinu. Léčba akutní leukémie, kterou Toníček onemocněl, je pro rodinu totiž náročná nejen psychicky, ale i finančně. Do sbírky přispěli jak zaměstnanci a vedení domova, tak i někteří uživatelé a dokonce i maminky dětí, které navštěvovaly keramický kroužek v Centrinu. Tento kroužek svého času vedla právě maminka Toníčka, vedoucí aktivizačně sociálních služeb Mgr. Lucie Burkoňová. Dar si přijel převzít tatínek Toníčka p. Michal Bordovský, aby mohl osobně poděkovat za tuto podporu všem zúčastněným. Držíme Toníčkovi všichni palce a věříme, že vše se v dobré obrátí. Výzva k dárcovství: ZDE

IMG 20220105 105324  img 20180823 151853 hdr  

Schůze výboru obyvatel

Praha, 19.01.2022 - Jako každý měsíc, tak i v lednu jsme se opět sešli ve společenské místnosti na tzv. „Besedě“, tedy na schůzi všech uživatelek a uživatelů, kde máme možnost se kolektivně seznámit s různými aktuálními informacemi a novinkami z oblasti veškerého dění v našem domově. Tyto informace nám zprostředkovávají aktivizační pracovníci a také pozvaný host, kterým byl tentokrát vedoucí přímé péče pan František Frančík. Pan František nás seznámil především s aktuálním vývojem probíhaných a v blízké budoucnosti chystaných rekonstrukcí v interiéru i exteriéru našeho zařízení. Aktivizační pracovník nás poté seznámil s výhledem kulturních akcí a případných výletů na měsíc únor. Následovala diskuze, kde vždy máme prostor pro naše připomínky, návrhy, nápady či námitky a stížnosti, které personál vždy zpracuje a vyhodnotí do příští besedy. Lednová beseda proběhla v přátelském duchu a jako vždy jsme ji zakončili podáváním výborných dortíků a kávy. Fotografie: ZDE

 

Výlet za kočičkami

Unhošť, 17.01.2022 - Prvním výletem roku 2022 byla návštěva kavárny U Kočičích tlapek. Návštěvy kaváren máme moc rádi, jiné příjemné prostředí a něco na zub. Ale tato kavárna se od ostatních liší. Tady můžeme koukat a dokonce hladit zvířata, na které mnozí z nás byli v každodenním životě zvyklí. Kočka je krásné a přítulné zvíře a vždy dá najevo, když se jí něco nelíbí. Po příjezdu do kavárny nás přivítala paní majitelka Kristýna Lefková. Odpovídala na naše všetečné dotazy a dokonce nám nalákala kočičky na stůl, aby si je ti z nás, kteří nejsou tak pohybliví, mohli pohladit. Pro paní Jelenu to byl opravdu zážitek, celý život žila s kočkami a teď se cítila jako dřív; všem nám vyprávěla o svých kočkách. Ve svých 96 letech jí výlet sem udělal opravdu radost. Kavárna je na Kladně, což není daleko od Unhoště. Proto se moc těšíme, až ji opět navštívíme. Děkujeme paní Kristýně Lefkové. Fotografie: ZDE

   

Slovensko

Zruč nad Sázavou, 17.-21.1.2022 - Tento týden jsme si připomněli význačnou osobnost české kinematografie, která nás devátého ledna tohoto roku, ve svých 82 letech, opustila, pana Dušana Kleina. Režisér, scénárista, příležitostný herec s židovskými kořeny, pro kterého byla tolik typická dýmka. Připomněli jsme si, že už jako dítě měl nelehký osud – za druhé světové války byl vězněn v židovském ghettu v Terezíně i se svou matkou a svými bratry. Ale,naštěstí, umělecký svět mu byl nakloněn, a tak byl v padesátých letech přijat na filmovou a televizní fakultu a stal se tak pro příští léta jedním z nejvýznamnějších režisérů a scénáristů. My jsme si ho rádi připomněli především v jeho nezapomenutelných „Básnících,“ kterých je hned šest dílů! Sice jsme shlédli jeden, ale pro připomenutí to postačilo. Kromě výše zmíněných „Básníků“ se Dušan Klein podílel, a to jak scénářem, tak režií, třeba na takovém skvostu, jakým je dílo Dobří holubi se vracejí, v hlavní roli s Vladimírem Menšíkem, či třeba legendární seriál se Zlatou Adamovskou, Hříchy pro pátera Knoxe. Pane režisére, klobouk dolů! Fotografie: ZDE

   

Na skok na Slovensko

Zruč nad Sázavou, 10.-14.01.2022 - Tento týden jsme se vydali „na návštěvu“ k našim východním sousedům, na Slovensko. Došlo k tomu v rámci pravidelné každoměsíční akce Cestovatelský klub, v rámci které jsme ten „výlet“ neměli tak daleký. I když jsme cestovali „jen prstem po mapě,“ vůbec nám to nevadilo. Kromě faktů a reálií jsme si připomněli i něco z historie, kdy nám kvalitní shrnutí poskytl jeden z uživatelů, kterému je úctyhodných devadesát let, ale také jsme si zavzpomínali třeba na slovenské herce či zpěváky a připomněli si i jejich písně. Pavol Hammel, Magda Vášáryová, Milan Lasica, Štefan Margita, to byla jen „hrstka“ jmen, která při naší besedě zazněla. A ve čtvrtek jsme si připomněli osud a životní příběh původem slovenské zpěvačky a královny šansonu Hany Hegerové, abychom si v pátek v rámci dalšího pravidelného pořadu, „Starý desky hrajou dál,“ poslechli i její kvalitní repertoár, jak jinak, v osobitém zpěvaččině podání. Fotografie: ZDE

   

Narozeninová oslava

Unhošť, 12.01.2022 - Tak a máme tu nový rok a sním i první oslavu narozenin. Akce, která je u nás v domově velmi oblíbená. Tento měsíc slavily samé dámy. Na oslavu jsme se velmi těšili od rána a také byla účast hojná. Prostory jídelny byly slavnostně vyzdobeny balónky a girlandami. Narozeninová oslava je vždy velká sláva, při které se velmi pobavíme a nejen to, vždy si pochutnáme na výborném dortíku. Dnes k tomu byly navíc i chlebíčky a šátečky, které dovezla rodina jedné z oslavenkyň pro nás všechny. Děvčata z aktivizace nás krásně přivítala a představila všechny oslavenkyně. Rozezněly se první tóny písně pana Konvalinky a my se přidali se zpěvem. Někteří jsme se dali i do tance. Panovala velmi krásná a hlavně veselá atmosféra. V závěru oslavy jsme zazpívali a poblahopřáli našim oslavenkyním. Fotografie: ZDE

   

Oslava narozenin s harmonikou

Praha, 12.01.2022 - Opět po svátcích nás navštívil pan Kavalír, který nám vždy přichází zahrát na harmoniku pěkně lidové písničky v rámci oslavy narozenin. Moc se na něj vždy těšíme. Společně si během oslavy zpíváme. Oslava narozenin patří mezi pravidelná setkání ve společenské hale. Každý měsíc si připomínáme narozeniny našich oslavenců s přípitkem. Dopoledne si vyrábíme narozeninové dorty nebo obložené chlebíčky. Odpoledne si poté na nich pochutnáme. Nesmí chybět ani šampaňské. Během oslavy narozenin a popřání všeho nejlepšího našim milým oslavencům jsme si s harmonikářem panem Ladislavem Kavalírem zazpívali mnoho hezkých lidových písniček (např. plavala husička, holka modrooká, červený šátečku kolem se toč, okolo Frýdku cestička). Oslava proběhla ve velice příjemné a uvolněné atmosféře. Za měsíc se opět sejdeme u únorové oslavy a přípitku. Už se moc těšíme. Fotografie: ZDE

  http://centrin.cz/images/phocagallery/oslavanarozenin/thumbs/phoca_thumb_l_img_20220111_142019.jpg