Dnes je čtvrtek 9. prosince 2021

Co nás dnes baví?

Ve Zruči n. S. se projedeme rotopedy
v Praze se účastníme bohoslužby.

VESENÉ VÁNOCE & PF 2022

"Všechny nás vždy potěší, když se podaří v rámci poskytování služby cokoliv vylepšit za účelem zpříjemnění atmosféry a potěšení uživatelů. A není to jen z našich prostředků, ale i s Vaší pomocí a z Vašeho zájmu. Děkujeme všem, kteří investují do domovů společnosti Centrin svůj čas, vnitřní energii a kreativitu, ale i nemalé finanční prostředky a věcné dary. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám projevili podporu v roce 2021. Děkujeme obchodním partnerům za dlouhodobou a kvalitní spolupráci. A v neposlední řadě děkujeme našim skvělým zaměstnancům za jejich pečlivě odváděnou práci a skvělý přístup. Přejeme všem krásné svátky vánoční a úspěšný vstup do nového roku 2022!" Mgr. Bc. Helena Franclová, DiS., jednatelka společnosti Centrin

PF2022

NÁVŠTĚVY V DOMOVECH CENTRIN

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí našich uživatelů,

s platností ode dne 1.11.2021 jsou do odvolání dle nařízení zřizovatele upravena pravidla pro konání návštěv. Návštěvy v zařízení jsou i nadále povolené na základě předem domluveného objednání, v délce návštěvy max. 30 minut. Návštěvy již nebude možné testovat u nás v zařízení. Návštěva bude probíhat ve vyhrazených prostorách a za přítomnosti max. počtu 2 osob, které budou muset mít povinně při každé návštěvě vždy nový nepoužitý respirátor třídy FFP2 nebo KN95! Výjimku i nadále tvoří možnost návštěvy u člověka v terminálním stádiu onemocnění (určí zdravotní úsek). V případě, že návštěva vede seniora ven na vycházku, musí se též prokázat testem nebo očkováním.

Návštěva bude umožněna pouze osobám, které prokážou svoji bezinfekčnost některým z následujících způsobů:

  • Předložením negativního výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2, které proběhlo nanejvýš 72 hodin před návštěvou.

  • Předložením negativního výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2, který nebude starší než 24 hodin.

  • Doložením národního certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, který je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.

  • Předložením potvrzení o tom, že návštěva prodělala onemocnění COVID-19 v době kratší než 180 dní před návštěvou.

  • Možnost provedení RAT na místě: pokud nemá návštěva doklady dle bodu c), je možné provést rychlý antigenní test (RAT), kterému se návštěvník podrobí na místě. Vpuštění návštěvníka je možné po uplynutí doby nutné ke zjištění řádného výsledku testu a prokázání negativního výsledku.

Výše uvedený postup je doporučen také v případě, že návštěva bude probíhat výhradně ve venkovních prostorách zařízení.

Objednání návštěv provádějte na níže uvedených telefonních číslech:

Praha: Vladimíra Olšarová, DiS. - 725 346 291
Unhošť: ZÁKAZ NÁVŠTĚV A VYCHÁZEK od 17.11.2021 do odvolání.
Zruč: ZÁKAZ NÁVŠTĚV A VYCHÁZEK od 06.12.2021 do odvolání.

Rádi bychom předešli úplnému zákazu návštěv v zařízení, a proto prosíme o dodržování nastavených pravidel. Při návštěvě svého blízkého a sundání respirátoru myslete na to, že ohrožujete i ostatní obyvatele domova!

Tým pracovníků DS/ DZR Centrin CZ

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2021

protirakovine

BARCAROLE: Veřejná sbírka na DONIU

Vážení, postupujeme si Vám oslovit s žádostí jednoho z dobrovolných pečovatelů, který na výzvu Červeného kříže u nás před rokem sloužil jako dobrovolný pečovatel. Mimo jiné i tato zkušenost jej přiměla k napsání scénáře k filmu, jehož výrobu podpořil i Státní fond kinematografie. Příběh se odehrává v prostředí domova seniorů a jeho téma chce upozornit na problematiku péče o staré lidi. Stále však shání prostředky na dofinancování projektu a rozhodl se využít i veřejné sbírky na Doniu. Přispět můžete na tomto odkazehttps://www.donio.cz/barcarole, ale i šíření samotného odkazu na sbírku velmi pomůže. Budeme velmi rádi, když odkaz nasdílíte mezi ty, které takové téma zajímá a považují jej za společensky přínosné. Věříme, že v naší společnosti je takových lidí stále hodně.

Dětská skupina v Unhošti a ve Zruči nad Sázavou

Otevřeli jsme dětskou skupinu Mlýnek v Unhošti a dětskou skupinu Korunka ve Zruči nad Sázavou. Naše certifikované chůvy se postarají o Vaše děti ve věku od 1 roku do 6 let, zatímco Vy můžete v klidu pracovat. Přijďte se podívat do našich prostor, a to kdykoliv po telefonické domluvě. Více informací: ZDE

alt

Domem chodí Mikuláš

Zruč nad Sázavou, 6.12.2021 - Rok se s rokem sešel a opět k nám do domova zavítal vzácný host. Sám velký Mikuláš s andělem a početnou družinou čertů. Tato svatá družina sestoupila mezi smrtelníky přímo z nebeského království, aby se přesvědčila, zda „obyčejní smrtelníci“ „sekali dobrotu“ a byli celí rok hodní. A protože „smrtelníci,“ tedy naši uživatelé, hodní byli, dostali i milé drobné dárky – jablko, mandarinku, mikulášský perník a čokoládovou figurku Mikuláše. Ovšem, i tady platí okřídlené: „něco za něco,“ a tak museli senioři Svatému Mikuláši zazpívat, zarecitovat básničku či se pomodlit. A tak měl Mikuláš i se svou družinou po celý den o zábavu postaráno. Dopoledne navštívil dětskou skupinku Korunka a pavilon B a odpoledne chodil po domově, a to od sklepa až po půdu, aby všude zanechal posvátný a slavnostní dojem a přinesl trochu té nebeské nálady i mezi nás. Fotografie: ZDE

   

Mikulášská nadílka

Unhošť, 3.12.2021 - I v této nevlídné době jsme byli potěšeni naší předvánoční tradicí. Přímo na naše pokoje za námi přišel Mikuláš, anděl a čert. Mikuláš nám předčítal z knihy hříchů a chválil nás za naši práci. Anděl měl pro nás nadílku dobrot a čert byl v tomto případě do počtu a pro potěchu oka, jelikož jsme všichni bez hříchů. Společně jsme zavzpomínali na dětská léta, kdy jsme každý nějaký hříšek měli, ať už v podobě neposlušnosti či třeba lenosti ve škole. Trávili jsme Mikuláše tím, že jsme ho vyhlíželi z okna nebo po okolí. Někteří se báli, jiní tahali klidně čerta za ocas. To nemění nic na tom, že jsme se, stejně jako dnešní děti, vykoupili z hříchů recitací básničky nebo zpěvem písničky. Kdo nevěděl, trojice mu poradila a společně mu pomohli. Bylo úžasné po dlouhé době odpoutat myšlenky od problému dnešní doby a od srdce se zasmát a pobavit. Moc jsme si to užili a přejeme si více takových dní. Fotografie: ZDE

   

Výroba vánočních perníčků

Praha, 2.12.2021 - Ve čtvrtek odpoledne jsme se již pilně připravovali na vánoční čas. Aktivizační pracovník Dan nám zajistil suroviny na výrobu vánočních perníčků a nechyběla ani vonná rumová tresť. Dan nám každému rozdal jednotlivé úkoly a celou tuto aktivitu koordinoval a samozřejmě nám i ochotně pomáhal. Nejdříve jsme zadělali těsto z připravených surovin a dobře jsme jej promíchali a nechali chvilku odležet. Potom jsme z těsta nadělali placky válem a následně jsme formičkami s vánočními motivy vykrajovali jednotlivé perníčky. Zapojila se i naše kuchařka Lada a v kuchyni nám perníčky upekla. Po krátkém vychladnutí jsme na závěr perníčky ještě ozdobili bílkovou polevou. Vše se nám krásně povedlo, při práci jsme si i společně popovídali a zazpívali si koledy a z hotových perníčků jsme měli velkou radost. A teď už se jen těšíme, jak si na nich o Vánocích pochutnáme!  Fotografie: ZDE

   

Pečeme cukroví

Zruč nad Sázavou, 30.11.2021 - Protože advent už se přihlásil o slovo, naladili jsme se patřičně adventně i my. V rámci projektu Ježíškova vnoučata, do kterého je zapojen i náš domov, jsme na terapii vaření a pečení dostali krásné formičky a vykrajovátka, a to jak s vánoční, tak i velikonoční či neutrální tematikou, a tak jsme je právě v tomto týdnu mohli rovnou vyzkoušet při pečení perníčků a lineckého cukroví. A tak se v úterý naší útulnou kuchyňkou linula vůně Vánoc, podobně jako v Purpuře Jiřího Suchého či Bílých Vánocích Karla Gotta, a my jsme si tak užili tu pravou předvánoční atmosféru, která k přípravám nejkrásnějších svátků v roce patří. Vše navíc ještě tematicky dokreslilo i počasí za oknem, kdy se v nebi „protrhla ta nejpéřovější duchna“ a na zem se snášely poctivé sněhové vločky. Co víc si můžeme přát? Fotografie: ZDE